Brojač članova

87

Najnovije
Najčitanije
Video

Newsletter

Zadnji broj

Anketa

Imate satelitsku antenu na poziciji:

Astru 19,2 E - 10.2%
HotBIrd 13 E - 4.2%
Asrtu 19,2 E - HotBird 13 - 39.4%
Asrtu 19,2 E - HotBird 13 Eutelsat 16 - 6.9%
Asrtu19,2 E - HotBird13-Eutelsat 16 - Thor 1W - 6.5%
Asrtu 19,2 E - HotBird 13 Eutelsat 16 -Astra 28 - 6.9%
Pokretni sustav - 19.4%
Nešto drugo - 6.5%

Ukupno glasova: 216

Brojač posjeta

Danas10
Jučer44
Ovaj tjedan186
Ovaj mjesec927
Svi dani86279

Trenutno stanje: 5 gostiju i nema članova online

Odgoda rokova za MUX C i MUX E

hpProdukcija

Na temelju članka 91.a Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ br. 73/08 i 90/11, povodom zahtjeva društava Odašiljači i veze d.o.o., HP Produkcija d.o.o. i HP Hrvatska pošta d.d., radi izmjene uvjeta dozvole br. RF-DTV-01/11, Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije na sjednici održanoj dana 29. veljače 2012. donosi:

 

PRIJEDLOG ODLUKE
I. Mijenjaju se uvjeti dozvole br. RF-DTV-01/11 na nacin da rokovi ostvarenja pokrivenosti digitalnih regija iz tocke 7. Tablica 2. dozvole glase kako slijedi:

Datum                       MUX C - [%] pokrivenosti         MUX E - [%] pokrivenosti
                                 stanovništva RH                        stanovništva RH

15. rpnja 2012.         80%                                          80%
1. rujna 2013.           90%                                          85%
1. srpnja 2014.         94%                                          94%


Obrazloženje
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dalje: HAKOM) zaprimila je zajednički zahtjev nositelja dozvole RF-DTV-01/11 koji temeljem članka 91.a stavak 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (ZEK) traže izmjene rokova ostvarenja pokrivenosti digitalnih regija iz točke 7. Tablice 2. dozvole.

U svojem zahtjevu podnositelji navode da su tijekom faze projektiranja specificirali detaljne tehničke zahtjeve na DVB-T2 procesnu opremu koji proizlaze i iz posebnosti elektroničke komunikacijske mreže digitalne televizije za multiplekse MUX C i MUX E, a koje uključuju i SFN (Single Frequency Network) odašiljanje u digitalnim regijama te IP-temeljenu distribucijsku prijenosnu mrežu.

Nakon utvrđenih detaljnih tehničkih zahtjeva na DVB-T2 procesnu opremu, pozvali su proizvođace čiju su opremu imali na testiranju da ponude cjelovito tehničko rješenje u skladu s njihovim zahtjevima. Po odgovoru proizvođača utvrdili su da postoje samo dva proizvođaca koja mogu ponuditi cjelovito tehničko rješenje za DVB-T2 procesiranje (formiranje i preklapanje T2-MI signala sukladno DVB-T2 standardu) i koja zadovoljavaju većinu tehničkih zahtjeva elektroničke komunikacijske mreže digitalne televizije za multiplekse MUX C i MUX E. Obzirom da oba ponuđena rješenja uključuju i uređaje koji nemaju niti jednu referentnu implementaciju u postojećoj operativnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži bilo gdje u svijetu, te da za oba ponuđena rješenja proizvođaci nisu ustupili dovoljno detaljnu tehnicku dokumentaciju, njihovi stručnjaci ne mogu bez sumnje potvrditi da će ponuđeno rješenje uistinu zadovoljiti sve detaljne tehničke zahtjeve elektroničke komunikacijske mreže. Daljnji pregovori i rasvjetljavanje tehničkih detalja prouzročit će kašnjenje u implementaciji mreže.

Navodi i da su nakon potpisivanja Ugovora za nabavu DVB-T2 odašiljača zaprimili od proizvođača (Rohde & Schwarz) dopis o prolongiranju rokova isporuke za cca. 70 dana, koji dostavljaju u prilogu svog zahtjeva. Smatraju da bi pomicanjem roka za realizaciju prve faze dobili dovoljno vremena za implementaciju opreme prve faze, a pomicanje roka druge faze nužno je jer očekuju da će zbog toga što odabrani DVB-T2 standard nije još široko zastupljen biti potrebni znatno veći napori i vrijeme za testiranje i optimizaciju rada izgrađene mreže iz prve faze. Posljedicno pomicanju rokova prve i druge faze, predlažu i pomicanje treće faze, a kako bi se osigurao dovoljan vremenski rok za realizaciju izgradnje 3. faze. Ujedno bi se na taj način osiguralo odvijanje izgradnje 3. faze mreže za vrijeme povoljnih vremenskih prilika, u proljeće 2014.

Nakon što je ispitao zahtjev i iznesene argument podnositelja, HAKOM ocjenjuje da je zahtjev osnovan. HAKOM najprije ističe da je dozvola RF-DTV-01/11 izdana u postupku u kojem osim nositelja dozvole nije bilo drugih zainteresiranih podnositelja. Posljedično, rokovi za ostvarenje pokrivenosti digitalnih regija koje su ponudili nositelji dozvole, i koji su kao takvi postali sastavni dio dozvole nisu bili bitan razlog za odabir podnositelja i izdavanje dozvole. U tom smislu produljenje tih rokova nije suprotno interesima trećih osoba, jer niti jedan drugi operator nije bio zainteresiran za korištenje radiofrekvencijskog spektra koji su predmet dozvole.

U odnosu na javni interes, HAKOM primjećuje da se u predmetnoj dozvoli doista radi o novoj tehnologiji i novoj usluzi, koja se još ne koristi u Republici Hrvatskoj. U tom svjetlu, te imajući u vidu da su podnositelji dokazali kako im dobavljač nije u mogućnosti na vrijeme isporučiti traženu opremu, HAKOM smatra da produljenje rokova na način koji su zatražili podnositelji nije suprotno javnom interesu.

Iz navedenih razloga predlaže se odluka kao u izreci. Sukladno odredbi članka 91.a ZEK-a o ovom prijedlogu provest će se postupak javne rasprave u trajanju od petnaest dana.

Dodaj komentar


Security code
Osvjezi

Edukacije

Stručni sajmovi

ANGA Cable 2012

Anga Cable 2011

ANGA Cable Show 2012 ove godine je pod sloganom Hybrid Networks, Smart TV, Video on Demand & Connected Home